Welkom op de website voor het promotie-onderzoek naar Joseph Cuypers

Naar de architect Joseph Cuypers (1861-1949), zoon van de veel bekendere architect Pierre Cuypers (1827-1921) is geen onderzoek gedaan naar zijn complete oeuvre. Met dit onderzoek wordt daarmee een begin gemaakt door al zijn kerken en kapellen in beeld te brengen en de vraag te beantwoorden: Wat was de waardering voor zijn kerkelijk werk in de periode 1885-2020?

De beantwoording van de onderzoeksvraag moet leiden tot een dissertatie. Omdat het onderzoeksproject doorloopt tot 2026, wordt de inhoud van deze website gaandeweg ingevuld en bevat naast de basisteksten voor de dissertatie ook de bijbehorende bijlagen. Deze groeiende website is vooral bedoeld voor lezers van de basisteksten.

Ter voorbereiding op de dissertatie zal in 2024 eerst een toegankelijk boek verschijnen: Kerken van Joseph Cuypers. Hiermee wordt de architect voorgesteld aan een groter publiek

Introductie

Recent onderzoek naar Joseph Cuypers concentreert zich vooral op de kathedraal van Haarlem, de Nieuwe Bavo. Publicaties daarover zijn van de hand van de kunsthistorici Antoon Erftemeijer, Arjen Looyenga en Marike van Roon uit 1997 en van Bernadette van Hellenberg Hubar uit 2016. In de eerste uitgave, Getooid als een bruid, is veel aandacht voor de architect Joseph Cuypers en voor het grote aantal kunstenaars dat heeft bijgedragen aan het interieur. Met name Looyenga komt toe aan een duidelijk geformuleerde waardering van de architectuur. Van Hellenberg Hubar heeft met De Nieuwe Bavo te Haarlem terecht niet een nieuw overzichtswerk willen maken, maar onderzocht op vernieuwende wijze op welke denkbeelden architectuur en inrichting zijn gebaseerd. Zij komt op zeer verrassende vondsten, die ook meer inzicht geven in de werkwijze van Joseph Cuypers en zijn belangrijkste opdrachtgever bisschop A.J. Callier.

Een aparte positie neemt De Genade van de Steiger (2013) van Bernadette van Hellenberg Hubar in, met de resultaten van een onderzoek naar de kerkelijke schilderkunst in het interbellum. Hierin is goed weergegeven hoe groot de invloed van Joseph Cuypers op de ontwikkeling van de kerkelijke schilderkunst is geweest.